لوازم یدکی تویوتا Toyota

بر روی خودرو تویوتا خود کلیک کنید .

یاریس (1)

لندکروز (13)

کمری (12)

کرولا (6)

راوفور

پرادو (11)

آریون

TOYOTA

لوازم تویوتا

درب عقب سمت راست تویوتا کرولا

برای خرید درب عقب سمت راست تویوتا کرولا با ما در تماس باشید.

آدرس : میدان امام خمینی، خیابان امیرکبیر (چراغ برق)، تقاطع خیابان ملت، مجتمع تجاری سپهر، طبقه اول واحد F124 ساعت کار فروشگاه : روزهای رسمی ساعت 9 الی 19 پنجشنبه ها ساعت 9 الی 14 شماره تماس ما : تلفن ۰۲۱۳۶۶۱۷۴۴۱ موبایل ۰۹۱۲۶۸۸۶۰۹۳ واتساپ ۰۹۱۹۴۲۰۰۳۲۹

درب عقب سمت چپ تویوتا کرولا

برای خرید درب عقب سمت چپ تویوتا کرولا با ما در تماس باشید.

آدرس : میدان امام خمینی، خیابان امیرکبیر (چراغ برق)، تقاطع خیابان ملت، مجتمع تجاری سپهر، طبقه اول واحد F124 ساعت کار فروشگاه : روزهای رسمی ساعت 9 الی 19 پنجشنبه ها ساعت 9 الی 14 شماره تماس ما : تلفن ۰۲۱۳۶۶۱۷۴۴۱ موبایل ۰۹۱۲۶۸۸۶۰۹۳ واتساپ ۰۹۱۹۴۲۰۰۳۲۹

درب جلو سمت چپ تویوتا کرولا

برای خرید درب جلو سمت چپ تویوتا کرولا با ما در تماس باشید.

آدرس : میدان امام خمینی، خیابان امیرکبیر (چراغ برق)، تقاطع خیابان ملت، مجتمع تجاری سپهر، طبقه اول واحد F124 ساعت کار فروشگاه : روزهای رسمی ساعت 9 الی 19 پنجشنبه ها ساعت 9 الی 14 شماره تماس ما : تلفن ۰۲۱۳۶۶۱۷۴۴۱ موبایل ۰۹۱۲۶۸۸۶۰۹۳ واتساپ ۰۹۱۹۴۲۰۰۳۲۹

درب جلو سمت راست تویوتا کرولا

برای خرید درب جلو سمت راست تویوتا کرولا با ما در تماس باشید.

آدرس : میدان امام خمینی، خیابان امیرکبیر (چراغ برق)، تقاطع خیابان ملت، مجتمع تجاری سپهر، طبقه اول واحد F124 ساعت کار فروشگاه : روزهای رسمی ساعت 9 الی 19 پنجشنبه ها ساعت 9 الی 14 شماره تماس ما : تلفن ۰۲۱۳۶۶۱۷۴۴۱ موبایل ۰۹۱۲۶۸۸۶۰۹۳ واتساپ ۰۹۱۹۴۲۰۰۳۲۹

فرمان لندکروز

برای خرید فرمان لندکروز با ما در تماس باشید. آدرس : میدان امام خمینی، خیابان امیرکبیر (چراغ برق)، تقاطع خیابان ملت، مجتمع تجاری سپهر، طبقه اول واحد F124 ساعت کار فروشگاه : روزهای رسمی ساعت 9 الی 19 پنجشنبه ها ساعت 9 الی 14 شماره تماس ما : تلفن ۰۲۱۳۶۶۱۷۴۴۱ موبایل ۰۹۱۲۶۸۸۶۰۹۳ واتساپ ۰۹۱۹۴۲۰۰۳۲۹

پیستون لندکروز

برای خرید پیستون لندکروز با ما در تماس باشید. آدرس : میدان امام خمینی، خیابان امیرکبیر (چراغ برق)، تقاطع خیابان ملت، مجتمع تجاری سپهر، طبقه اول واحد F124 ساعت کار فروشگاه : روزهای رسمی ساعت 9 الی 19 پنجشنبه ها ساعت 9 الی 14 شماره تماس ما : تلفن ۰۲۱۳۶۶۱۷۴۴۱ موبایل ۰۹۱۲۶۸۸۶۰۹۳ واتساپ ۰۹۱۹۴۲۰۰۳۲۹

سینی زیر موتور پرادو

برای خرید سینی زیر موتور پرادو با ما در تماس باشید. آدرس : میدان امام خمینی، خیابان امیرکبیر (چراغ برق)، تقاطع خیابان ملت، مجتمع تجاری سپهر، طبقه اول واحد F124 ساعت کار فروشگاه : روزهای رسمی ساعت 9 الی 19 پنجشنبه ها ساعت 9 الی 14 شماره تماس ما : تلفن ۰۲۱۳۶۶۱۷۴۴۱ موبایل ۰۹۱۲۶۸۸۶۰۹۳ واتساپ ۰۹۱۹۴۲۰۰۳۲۹

قفل درب موتور پرادو

برای خرید قفل درب موتور پرادو با ما در تماس باشید. آدرس : میدان امام خمینی، خیابان امیرکبیر (چراغ برق)، تقاطع خیابان ملت، مجتمع تجاری سپهر، طبقه اول واحد F124 ساعت کار فروشگاه : روزهای رسمی ساعت 9 الی 19 پنجشنبه ها ساعت 9 الی 14 شماره تماس ما : تلفن ۰۲۱۳۶۶۱۷۴۴۱ موبایل ۰۹۱۲۶۸۸۶۰۹۳ واتساپ ۰۹۱۹۴۲۰۰۳۲۹

سینی زیر موتور لندکروز

برای خرید سینی زیر موتور تویوتا لندکروز با ما در تماس باشید. آدرس : میدان امام خمینی، خیابان امیرکبیر (چراغ برق)، تقاطع خیابان ملت، مجتمع تجاری سپهر، طبقه اول واحد F124 ساعت کار فروشگاه : روزهای رسمی ساعت 9 الی 19 پنجشنبه ها ساعت 9 الی 14 شماره تماس ما : تلفن ۰۲۱۳۶۶۱۷۴۴۱ موبایل ۰۹۱۲۶۸۸۶۰۹۳ واتساپ ۰۹۱۹۴۲۰۰۳۲۹

قفل درب موتور لندکروز

برای خرید قفل درب موتور تویوتا لندکروز با ما در تماس باشید. آدرس : میدان امام خمینی، خیابان امیرکبیر (چراغ برق)، تقاطع خیابان ملت، مجتمع تجاری سپهر، طبقه اول واحد F124 ساعت کار فروشگاه : روزهای رسمی ساعت 9 الی 19 پنجشنبه ها ساعت 9 الی 14 شماره تماس ما : تلفن ۰۲۱۳۶۶۱۷۴۴۱ موبایل ۰۹۱۲۶۸۸۶۰۹۳ واتساپ ۰۹۱۹۴۲۰۰۳۲۹

سینی زیرموتور کمری

برای خرید سینی زیرموتور تویوتا کمری با ما در تماس باشید. آدرس : میدان امام خمینی، خیابان امیرکبیر (چراغ برق)، تقاطع خیابان ملت، مجتمع تجاری سپهر، طبقه اول واحد F124 ساعت کار فروشگاه : روزهای رسمی ساعت 9 الی 19 پنجشنبه ها ساعت 9 الی 14 شماره تماس ما : تلفن ۰۲۱۳۶۶۱۷۴۴۱ موبایل ۰۹۱۲۶۸۸۶۰۹۳ واتساپ ۰۹۱۹۴۲۰۰۳۲۹

قفل درب موتور کمری

برای خرید قفل درب موتور تویوتا کمری با ما در تماس باشید. آدرس : میدان امام خمینی، خیابان امیرکبیر (چراغ برق)، تقاطع خیابان ملت، مجتمع تجاری سپهر، طبقه اول واحد F124 ساعت کار فروشگاه : روزهای رسمی ساعت 9 الی 19 پنجشنبه ها ساعت 9 الی 14 شماره تماس ما : تلفن ۰۲۱۳۶۶۱۷۴۴۱ موبایل ۰۹۱۲۶۸۸۶۰۹۳ واتساپ ۰۹۱۹۴۲۰۰۳۲۹

موتور تویوتا پرادو

برای خرید موتور تویوتا پرادو با ما در تماس باشید. آدرس : میدان امام خمینی، خیابان امیرکبیر (چراغ برق)، تقاطع خیابان ملت، مجتمع تجاری سپهر، طبقه اول واحد F124 ساعت کار فروشگاه : روزهای رسمی ساعت 9 الی 19 پنجشنبه ها ساعت 9 الی 14 شماره تماس ما : تلفن ۰۲۱۳۶۶۱۷۴۴۱ موبایل ۰۹۱۲۶۸۸۶۰۹۳ واتساپ ۰۹۱۹۴۲۰۰۳۲۹

جلو پنجره تویوتا لندکروز

جهت خریدجلو پنجره تویوتا لندکروز با ما در تماس باشید آدرس فروشگاه لوازم یدکی پرشین در تهران خیابان امیرکبیر، پاساژ کاشانی، طبقه دوم، پلاک ۳۲۹ تلفن تماس 09128884461 021-33908801 02133908695

جلو پنجره تویوتا یاریس

جهت خرید جلو پنجره تویوتا یاریس با ما در تماس باشید آدرس فروشگاه لوازم یدکی پرشین در تهران خیابان امیرکبیر، پاساژ کاشانی، طبقه دوم، پلاک ۳۲۹ تلفن تماس 09128884461 021-33908801 02133908695

TOYOTA

فرم سفارش لوازم یدکی خودرو

از طریق این فرم می‌توانید لوازم یدکی مورد نیاز خود را که در سایت لوازم یدکی پرشین قرار نگرفته است، ثبت سفارش کنید و مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

نام و نام خانوادگی :*
نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.
لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید تا با شما تماس گرفته بشود.
لطفاً جزئیات لوازم یدکی و لوازم مصرفی مورد نیاز خودرویتان را که در سایت ما موجود نیست، شرح دهید تا ما بتوانیم در اسرع وقت با شما تماس بگیریم و شما را در سفارش محصول مورد نیازتان یاری کنیم.
این فیلد برای هدف اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

تویوتا

لوازم یدکی تویوتا

لوازم یدکی تویوتا

تاریخچه خودروسازی تویوتا، یکی از بزرگترین و معروف‌ترین شرکت‌های خودروسازی جهان، با تأسیس شرکت تویوتا موتور کارزاوا (Toyota Motor Corporation) در سال ۱۹۳۷ آغاز شد. اما ریشه‌های تاریخی تویوتا به سال ۱۹۳۳ برمی‌گردد، زمانی که کیچیرو تویودا، بنیانگذار این شرکت، یک کارخانه تولید دستگاه بافندگی را در شهر ناگویا در ژاپن تأسیس کرد.

سالرویداد
1933تأسیس کارخانه تویوتا با تولید دستگاه‌های بافندگی
1937تأسیس شرکت تویوتا موتور کارزاوا
1947تغییر نام شرکت به تویوتا موتور کارپوریشن
1957ورود به بازار خودروسازی با مدل تویوتا کراون
1966معرفی مدل تویوتا کرولا
1982تأسیس شرکت تویوتا موتورز نورث آمریکا
1997معرفی اولین خودرو هیبریدی تویوتا پریوس
2002تویوتا رندز شروع به تولید می‌کند
2008تویوتا به عنوان بزرگترین تولیدکننده خودرو جهان شناخته می‌شود
2012تویوتا معرفی می‌کند که برند تجاری باارزش‌ترین برند خودرو در جهان است
2017معرفی تویوتا کمری هیبریدی
2020معرفی تویوتا یاریس به عنوان خودروی شهری و پایه‌ای
2021معرفی تویوتا برزا به عنوان خودروی برقی
2022تویوتا معرفی می‌کند که از سال ۲۰۳۰ تمام خودروهای خود را الکتریکی می‌سازد

لوازم یدکی تویوتا

به روز بودن و تعویض لوازم یدکی خودرو بسیار مهم است، به ویژه برای خودروهای تویوتا. در این بخش از وبسایت لوازم یدکی پرشین ، ما لوازم یدکی اصلی و اورجینال برای خودروهای تویوتا ارائه می‌دهیم. با تهیه لوازم یدکی اصلی تویوتا، شما می‌توانید از کیفیت و قابلیت‌های عالی این خودروها بهره‌مند شوید.

مجموعه ما شامل لوازم یدکی متنوعی برای خودروهای تویوتا است، از جمله:

 1. قطعات موتور: ما قطعات موتور اصلی تویوتا را از جمله روغن موتور، فیلترها، بوجی‌ها و کمپرسورها ارائه می‌دهیم. این قطعات با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و استانداردهای بالا تولید می‌شوند.
 2. سیستم ترمز: ارائه کفش و صفحات ترمز، دیسک‌ها و صفحه‌های ترمز اصلی تویوتا را در اختیار شما قرار می‌دهیم. این قطعات به عنوان یکی از اجزای حیاتی ایمنی خودرو بسیار حائز اهمیت هستند.
 3. سیستم تعلیق: لوازم یدکی مرتبط با سیستم تعلیق از جمله تعویض آمورتیسور، چرخ و لنت‌ها را ارائه می‌دهیم. این لوازم یدکی با استفاده از مواد با کیفیت و طراحی دقیق تولید می‌شوند.
 4. سیستم الکتریکی: باتری‌ها، لامپ‌ها، سیستم‌های روشنایی و دستگاه‌های الکترونیکی مورد نیاز برای خودروهای تویوتا نیز در این مجموعه قابل دسترسی هستند.

با تهیه لوازم یدکی اصلی تویوتا از ما، مطمئن باشید که از کیفیت بالا و سازگاری کامل با خودروی خود بهره‌مند خواهید شد. تیم ما از متخصصان حرفه‌ای تشکیل شده است که به شما کمک می‌کنند تا لوازم یدکی مناسب برای خودروی تویوتا خود را انتخاب کنید.

با اطمینان از خرید لوازم یدکی تویوتا از ما، به راحتی و با اطمینان از عملکرد خودروی خود لذت ببرید. همچنین، تیم پشتیبانی ما آماده پاسخگویی به سوالات شما و ارائه خدمات پس از فروش است.

تویوتا

لوازم یدکی اورجینال تویوتا

لوازم یدکی اصلی تویوتا - لوازم اورجینال تویوتا

در این بخش از وبسایت ما، ما لوازم یدکی اصلی برای خودروهای تویوتا ارائه می‌دهیم. باتوجه به تعهد ما نسبت به کیفیت و قابلیت‌های برتر، شما می‌توانید از لوازم یدکی اصلی تویوتا استفاده کنید تا از عملکرد بهینه خودروی خود لذت ببرید.

لوازم یدکی اصلی تویوتا توسط تیم متخصصان ما با استفاده از استانداردهای بالا و تکنولوژی پیشرفته تولید می‌شوند. این لوازم یدکی مطابق با نیازهای دقیق و مشخصات فنی خودروهای تویوتا ساخته می‌شوند.

با تهیه لوازم یدکی اصلی تویوتا از ما، شما از مزایای زیر بهره‌مند خواهید شد:

1. کیفیت بالا: لوازم یدکی اصلی تویوتا با استفاده از مواد با کیفیت و فرآیندهای تولید دقیق ساخته می‌شوند. این لوازم یدکی به شما اطمینان می‌دهند که عملکرد خودروی شما در شرایط مختلف بهترین است.

2. سازگاری کامل: لوازم یدکی اصلی تویوتا به طور دقیق با خودروهای تویوتا هماهنگ شده‌اند. این به معنی این است که آنها به درستی و بدون مشکل با سیستم‌ها و قطعات دیگر خودرو هماهنگ می‌شوند.

3. ضمانت اصالت: همه لوازم یدکی اصلی تویوتا که از ما تهیه می‌کنید، از اصالت برخوردار هستند. ما تضمین می‌کنیم که محصولاتی که از ما دریافت می‌کنید، اصلی و از منابع معتبر تویوتا تأمین شده‌اند.

4. خدمات پس از فروش: تیم پشتیبانی ما آماده پاسخگویی به سوالات شما و ارائه خدمات پس از فروش است. ما ارزش قائل به رضایت شما هستیم و در تمامی مراحل پشتیبانی کامل را فراهم می‌کنیم.

پس با تهیه لوازم یدکی اصلی تویوتا از ما، می‌توانید به راحتی و با اطمینان از عملکرد بهینه و ایمنی خودروی تویوتا خود لذت ببرید.

انواع لوازم یدکی تویوتا

تویوتا، یکی از برندهای معتبر و محبوب در صنعت خودروسازی، با ارائه انواع وسایل نقلیه با کیفیت برتر شناخته می‌شود. همچنین، لوازم یدکی تویوتا نیز با توجه به استانداردهای بالا و کیفیت اصلی خود، توانسته است رضایتمندی مشتریان را به دست آورد.

در این بخش، به بررسی انواع لوازم یدکی تویوتا خواهیم پرداخت:

 1. قطعات بدنه تویوتا: این دسته شامل قطعاتی مانند رینگ چرخ، درب‌ها، آینه بغل، کاور موتور، گلگیر، شلگیر، درب موتور، جلو پنجره، سپر، توری سپر و ... است. این قطعات با کیفیت بالا و دقت در ساخت، جهت تعمیرات و جایگزینی در صورت نیاز، در دسترس مشتریان قرار می‌گیرند.
 2. انواع چراغ و پروژکتورهای تویوتا: این دسته شامل مه شکن، پروژکتور، شبرنگ، چراغ دنده، چراغ جلو، چراغ خطر، راهنمای روی آینه، قاب پروژکتور و ... می‌باشد. این چراغ‌ها و پروژکتورها با قابلیت‌ها و عملکردی برتر، برای روشنایی و ایمنی خودروها طراحی و ساخته شده‌اند.
 3. قطعات جلوبندی و تعلیق تویوتا: این دسته شامل فنر لول، کمک فنر، سیبک طبق، میل موجگیر، قرقری، بوش طبق، سرپلوس، دسته موتور، پمپ کلاچ و ... است. این قطعات از جمله اجزای اصلی و پرکاربرد در سیستم تعلیق و جلوبندی خودروهای تویوتا هستند و با استفاده از آن می‌توان به تعمیر و نگهداری صحیح این قسمت‌های خودرو کمک کرد.
 4. قطعات موتوری تویوتا: در این دسته، واشر کامل، واشر منیفولد هوا، زنجیر تایم، سرسیلندر، سوپاپ دود و هوا، میل سوپاپ دود، یاتاقان ثابت و متحرک، دریچه گاز و ... قرار دارند. این قطعات جهت بهبود عملکرد و کارایی موتور تویوتا طراحی و تولید می‌شوند و قابلیت جایگزینی در صورت نیاز را دارند.
 5. قطعات سیستم ترمز تویوتا: کاسه چرخ، استپ ترمز، پمپ ترمز، سیم ترمز دستی، شیلنگ ترمز، میل ژامبون، سیلندر ترمز، بوستر و ... از جمله قطعاتی هستند که در سیستم ترمز خودروهای تویوتا مورد استفاده قرار می‌گیرند. این قطعات با دقت و استانداردهای بالا تولید می‌شوند تا ایمنی و عملکرد بهتری را در سیستم ترمز فراهم کنند.
 6. قطعات برقی تویوتا: فشنگی آب، ترموستات، سنسورها، وایر شمع، پمپ بنزین، کروز کنترل، کویل، شیشه بالابر، سوئیچ استارت و ... از قطعات مصرفی و برقی تویوتا هستند. این قطعات جهت عملکرد صحیح سیستم‌های الکتریکی و الکترونیکی خودروهای تویوتا طراحی و تولید می‌شوند.
 7. قطعات مصرفی تویوتا: لنت ترمز، فیلتر روغن، فیلتر بنزین، فیلتر هوا، دیسک چرخ، فیلتر کابین، شمع و ... از جمله قطعات مصرفی هستند که به طور منظم نیاز به تعویض و جایگزینی دارند. این قطعات با کیفیت بالا و با توجه به نیازهای خودروهای تویوتا طراحی و تولید می‌شوند تا عمر و کارایی خودرو را حفظ کنند.

با توجه به تنوع و گستردگی انواع لوازم یدکی تویوتا، مشتریان می‌توانند با اطمینان کامل به دنبال قطعات مورد نیاز خود بگردند. این قطعات با کیفیت اصلی و با استفاده از مواد با کیفیت و فناوری پیشرفته تولید می‌شوند تا به مصرف کنندگان کمک کنند تا خودرویشان را در بهترین وضعیت نگه دارند و از طریق تعمیر و نگهداری منظم، عمر خودرو را بهبود بخشند.

خرید لوازم یدکی تویوتا

آیا در جستجوی لوازم یدکی اصلی برای خودروی تویوتا خود هستید؟ سایت لوازم یدکی پرشین با آدرس https://yadakipersian.com/ بهترین مقصد برای شماست!

در این وبسایت، ما با ارائه لوازم یدکی اصلی و اورجینال برای خودروهای تویوتا، تضمین می‌کنیم که خودروی شما همیشه در بهترین وضعیت عملکردی خواهد بود. با تکیه بر تجربه ما در صنعت لوازم یدکی، ما به شما اطمینان می‌دهیم که قطعات تهیه شده توسط ما با استفاده از مواد با کیفیت بالا و با رعایت استانداردهای بین‌المللی تولید می‌شوند.

از فیلترهای جستجوی هوشمند سایت استفاده کنید تا به سرعت و آسانی لوازم یدکی دقیقی که به خودروی تویوتا شما نیاز دارد را پیدا کنید. در ضمن، تیم ما از متخصصان فنی و خدمات مشتری حرفه‌ای تشکیل شده است که همواره آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند.

شماره تماس لوازم یدکی پرشین

شماره تماس لوازم یدکی پرشین

اکنون، برای خرید لوازم یدکی اصلی تویوتا و بهره‌مندی از قابلیت‌ها و عملکرد بی‌نظیر خودرویتان، به آدرس https://yadakipersian.com/ مراجعه کنید. با خرید از ما، به آرامش و اطمینان کامل دست خواهید یافت.

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

شروع به تایپ کردن برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید.
فروشگاه
0 علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من
تماس با ما

پشتیبانی پرشین یدکی
پاسخگوی همه سوالات شما عزیزان هستیم.

09128884461 021-33908695 09124847876 021-33908801